Kurumsal Yönetim

Borsa İstanbul’da 1991 yılından beri kote olan Şirketimiz, toplumda yarattığı değerin ve sorumluluklarının farkındadır.

Yasalara uygunluk, doğruluk ve dürüstlük, insan haklarına saygı, menfaat sahiplerini koruma ve sürdürülebilir gelişme kıstasları ile kapsamı belirlenen İş Etiği Kurallarımıza riayetin sağlanması bağlamında ve yatırımcılarımız arasında ayrım yapmaksızın eşit davranılmasının temini anlamında, Kurumsal Yönetim İlkelerini benimsiyoruz.

Bu kapsamda, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Denetimden Sorumlu Komite Üyelerimiz, yöneticilerimiz, çalışanlarımız ve şirketimize değer katan insanlarımız işini yaparken etik olmayan tutum ve davranışlara giremez, kendi çıkarlarını Şirketimiz çıkarlarının üstünde tutamaz.