Komiteler

Denetimden Sorumlu Komite

  • Mehmet Sait Gözüm – Başkan
  • Lale Ergin – Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

  • Lale Ergin – Başkan
  • Mehmet Sait Gözüm – Üye
  • Arzu Sema Çakmak – Üye
  • Merve Koç – Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

  • Mehmet Sait Gözüm – Başkan
  • Lale Ergin – Üye
  • Arzu Sema Çakmak – Üye