Sertifika ve Lisanslar

Ambalaj ve kağıt değer zincirinde sürdürülebilirliği ve inovasyonu desteklemek için binlerce yerel ve küresel markayla birlikte çalışıyoruz.

Kağıt tesisimiz dahil tüm tesislerimizde; “IS0 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi”, “ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi”, “ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi” ve “ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” ile Bursa, Gebze, Karaman, İzmit ,Tire Kutu ve Adana’da yer alan tesislerimizde gıda ambalajları üretimi ile ilgili yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmenin yanı sıra British Retail Consortium tarafından global verilen “BRC Ambalaj Malzemeleri Sistemi” belgemiz bulunmaktadır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Yetkilendirilmiş Yükümlülük Statüsü belgesi tüm tesislerimizi kapsamaktadır.

Tüm tesislerimizde; dünya ormanlarının yönetiminin geliştirilmesi için çalışan FSC® - Forest Stewardship Council® (Orman Yönetim Konseyi) CoC Sertifikası bulunmaktadır. FSC® Sertifikası ( License Code: FSC-C105821), ürünün iyi yönetilmiş ormanlardan ve kontrollü kaynaklardan elde edildiğini gösterir.

Tüm tesislerimizde “ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi” sertifikası alarak iklim değişikliğine olumlu yönde katkı sağlamayı görev edindik.

İzmit tesisimizde kurduğumuz UN Laboratuvarı; 2014 yılında CSI tarafından akredite edilmiş olup bu sayede müşterilerimize tehlikeli maddeleri sağlıklı şekilde taşıyabilecekleri kutuları tedarik etmekle kalmıyor istenen durumlarda laboratuvar test hizmeti de verebiliyoruz.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasının Kapsamı

Kağıt, oluklu mukavva ve karton kutu tasarımı, üretimi ve satışı ve bunların ithalat, ihracat, dış ticaret, lojistik, depolama, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilişkili işlemlerini ve bunlara bağlı üretim ve hizmet sunumları

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikalarının Kapsamı

Kağıt, oluklu mukavva ve karton kutu tasarımı, satışı ve üretimi

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasının Kapsamı

Kağıt ve oluklu mukavva üretimi için yürütülen gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem gibi faaliyetlerinin bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı güvenlik önlemlerinin sağlanması