Mergers

Documents Dated 07.10.2022

Onaylı ihraç belgesi

Documents Dated 31.08.2022

Ek-1 Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi

EK-2 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Documents Dated 08.08.2022

Ek-1 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

Ek-2 Vekaletname

Ek-3 Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek-4 Ayrılma Hakkı Kullanım Sürecine ilişkin Bilgilendirme

Documents Dated 22.07.2022

Ek-1 Birleşme Raporu

Ek-2 Birleşme Sözleşmesi

Ek-3 Esas Sözleşmesi Tadil Metni

Ek-4 Uzman Kuruluş Raporu

Ek-5 Birleşmeye esas 31.12.2021 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu

Ek-6.a 2021 yılına ait mali tablolar

Ek-6.b 2020 yılına ait mali tablolar

Ek-6.c 2019 yılına ait mali tablolar

Ek-7 Birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu

Ek-8.a Finansal Rapor 31.12.2021

Ek-8.b Finansal Rapor- 31.12.2020

Ek-8.c Finansal Rapor 31.12.2019

Ek-9.a Faaliyet Raporu 31.12.2021

Ek-9.b Faaliyet Raporu 31.12.2020

Ek-9.c Faaliyet Raporu 31.12.2019

Ek-10 Gayrimenkul Değerleme Raporu

Ek-11 İnceleme Hakkı Duyurusu - TTSG

Ek-12.a Onaylı duyuru metni-1

Ek-12.b Onaylı duyuru metni-2

Ek-12.c Onaylı duyuru metni-3

Documents Dated 01.07.2022

Birleşme Sözleşmesi.30.06.2022

Birleşme Raporu.30.06.2022

Yönetim Kurulu Kararı.30.06.2022

Documents Dated 30.06.2022

Birleşme ve Hisse Değişim Oranı Tespitine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu

Documents Dated 22.04.2022

Ek-1 Uzman Kuruluş Raporu

Ek-2 Birleşme Sözleşmesi

Ek-3 Birleşme Raporu

Ek-4 SPK Başvuru Metni-1

Ek-4 SPK Başvuru Metni-2

Ek-4 SPK Başvuru Metni-3

Ek-5 MTK Finansal Rapor

Ek-6 Esas Sözleşme Değişikliği

Documents Dated 21.04.2022

Birleşme ve Hisse Değişim Oranı Tespitine İlişkin Bildirim

Birleşme ve Hisse Değişim Oranı Tespitine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu

Esas Sözleşme Değişikliği

Documents Dated 15.04.2022

Birleşme İşlemleri’

Mondi Olmuksan Birleşme İşlemleri dökümanlarını görmek için tıklayınız