İnsan KaynaklarI PolitikasI

İnsan Kaynakları Politikası

Bizler, 30’dan fazla ülkede yatırımı olan Mondi Grubunun bir parçası olarak en önemli değerimizin çalışanlarımız olduğuna inanıyoruz.

Amacımız; Mondi Kurum Kültürü ışığında, çalışanlarımızın gurur duyarak çalışacakları ve sektöründe en çok tercih edilen bir şirket olmak ve bunu sürdürmektir.

Mondi Kurum Kültürümüzü “Performans”, “Önemseme” ve “Dürüstlük” üzerine inşa ederiz.

Tutkulu, girişimci, inisiyatif alan, birbirimize karşı saygılı ve destekleyici bir şirket olarak; dürüstlük, şeffaflık ve kapsayıcılık değerlerimizi hayatımızın her noktasında yaşatmak temel prensibimizdir.

Bu değerlerden yola çıkarak:

 • İş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında çalışan bilinci oluştururuz.
 • İnsana saygı unsurunu temel alan, ayrımcılıktan uzak bir yönetim anlayışını oluşturur, etik değerleri uygularız
 • Etkin iletişimi sağlamaya yönelik sistemler kurar, çalışanlar için şeffaf ve açık bir yönetim yaklaşımı sergileriz
 • Çocuk ve genç işçi istihdamına, ayrımcılığa ve zorunlu çalıştırmaya müsaade etmeyiz.
 • Çalışanlarımıza hiçbir ayrım olmaksızın; kendi seçtikleri sendikal faaliyetlere katılma hakkını sağlarız.
 • Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine önem verir, kariyer gelişimleri için, ortam yaratırız
 • Etkin ve efektif bir yetenek yönetim ve kariyer yedekleme planı ile sürdürülebilir bir organizasyon yapısı oluşturmayı amaçlarız
 • Nitelikli işgücü ihtiyaçlarımızı öncelikli olarak kendi içimizden sağlamayı hedefleriz
 • Çalışanlarımıza sorumluluk bilinci içinde sürekli iyileştirmeyi teşvik edecek uygun sistemler ve ortamlar sağlarız
 • Çalışanların tanınması ve ödüllendirilmesi sistemleri ile girişimciliği ve inisiyatif almayı özendiririz
 • Çalışanlarımızın dinamizm ve yüksek performanslarının iş sonuçlarına yansımasını izler ve değerlendiririz
 • Çalışanlarımızın motivasyonuna önem veririz ve sürdürülebilir olmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunuruz.

Uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte politikamızı bütünleşik bir şekilde yönetmeyi taahhüt ederiz.

BÜYÜT. YARAT. İLHAM VER. BİRLİKTE.

HR.PL.001_4