Enerji PolitikasI

Mondi Corrugated Turkey olarak uluslararası toplumun iklim değişikliği konusundaki endişelerini paylaşır ve endüstrinin sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik dünya çapındaki çabalarda önemli bir rol oynaması gerektiğine inanırız.

Bu doğrultuda hedefimiz, kendi operasyonlarımız dahilinde dış paydaşlarla birlikte çalışarak karbon emisyonlarımızı, enerji verimliliğimizi ve enerji yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmektir.

Hedeflerimize ulaşmak için şunları taahüt ederiz:

  • Enerji yönetimi ile ilgili yerel, ulusal kanun ve yönetmelikler ile birlikte ilgili tüm uluslararası anlaşmaların gerekliliğini ve diğer gereklilikleri yerine getirmek,
  • Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin on ilkesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uluslararası olarak beyan edilmiş ilke ve standartlara uygun hareket etmek,
  • Enerji yönetim sistemlerimizi geliştirerek üretim süreçlerimizin enerji ve karbon verimliliğini iyileştirmek,
  • Enerji performansımızı etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesi için çalışmalar yürütmek,
  • Faaliyetlerimizde enerji tasarrafu sağlayacak tasarımların tercih edilmesi için araştırmalar yapmak ve enerji verimliliğini iyileştiren projeler yürütmek,
  • Enerji yönetim sistemi amaçları ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi ve kaynakları sağlanmak,
  • Kojenerasyon enerji üretimini (birleşik ısı ve elektrik üretimini) hali hazırda önemli ölçüde kullanımını en üst düzeye çıkarmaya çalışmak,
  • Kağıt fabrikamızda elektriğin kendi kendine yeterliliğine yönelik yatırım planları yapmak ve yürütmek
  • Kağıt fabrikamızda tüm yeni enerji yatırımlarının Mevcut AB En İyi Teknikleri (BAT) uygulamasını sağlamak.

IMS.PL.002_1