Bilgi Güvenliği PolitikasI

Bilgi Güvenliği Politikası

Mondi Corrugated Turkey ve çalışanları olarak, bilgi güvenliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

  • Kurumsal bilgileri, personel özlük bilgilerini, müşteri verilerini değerli ve kritik kabul etmeyi,
  • Kurumsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan bilişim hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi, kişisel ve özel verilere erişimin sadece yetkili kişilerce erişilebilmesi amacıyla gerekli altyapıyı sağlamayı buna bağlı gerekli güvenlik tedbirlerini almayı,
  • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO/IEC 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
  • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri sistematik olarak yönetmeyi,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymayı,
  • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri gerçekleştirmeyi,
  • Uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetmeyi taahhüt ederiz.

Mondi Corrugated Turkey ve çalışanları olarak, ambalaj ve kağıt sektöründe bilgi güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

BT.PL.001_1