Sosyal Sorumluluk

Hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve faaliyet gösterdiğimiz toplumumuza pozitif katkı sağlamak Mondi’nin misyonunda yer almaktadır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk da bu misyonun önemli bir parçasıdır.

Mondi faaliyet gösterdiği topluma reel, kalıcı ve sürdürülebilir katkı sağlamaktan sorumlu olan bir kurum olarak algılanmak istemektedir. 2012 yılında 14.3 milyon euro kurumsal sosyal sorumluluk yatırım harcaması gerçekleştirmiştir.

Mondi Tire Kutsan olarak; sürdürülebilir gelişim kurumsal felsefemizin temel taşıdır ve ekonomik, ekolojik ve sosyal taahhütlerimizi şekillendirir.

Faaliyet gösterdiğimiz toplumumuza ve bölge ekonomisine pozitif katkı sağlamak konusunda çabalarımız her zaman devam edecektir. Bu kapsamda 1993 yılında Tire Kutsan Anadolu Lisesi’ ni kurarak bu yönde en önemli adımı atmış, 2010 yılında 120.000 TL, Tire’de lokal bir hastaneye yapılan bağış ile devam etmiştir.