Tire Kağıt Kalite ve FSC® CoC Politikası

Türkiye’de gelişen rekabetçi ortamda sektöründe sürekli lider olmak hedefiyle, tüm süreç ve ürünlerimizde, müşterilerimizin ürün ve hizmet kalitesine yönelik taleplerini karşılamayı, başarılarını arttırmak için çözümler sunmayı ve orman kaynaklarının korunmasını destekleyerek uygunluğu değerlendirilmiş, yasal orman ürünlerinin tedariği ile oluklu mukavva imalatına yönelik kağıt üretmeyi amaç olarak benimsedik.

Bu amaca ulaşmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için aşağıda yazılı prensiplerin takipçisi olacağız.

  • İlgili yasa ve mevzuatta belirtilen kurallara, ürün kalitesi ile ilgili standartlara uymak
  • Müşteri odaklı çalışmak ve müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak
  • Takım ruhu içerisinde, çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi sürekli geliştirmek
  • Ürün geliştirme çalışmaları yaparak kaliteyi optimum maliyette sunmak
  • İş süreçlerimizi gözden geçirerek verimliliklerini arttırmak ve ürün/hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek
  • Yasal/Onaylı ormanlardan veya geri dönüşebilir kağıt atıklarından elde edilmiş orman ürünlerini kullanarak, müşterilerimize çevreye duyarlı ürün sağlamak,
  • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda sektörün öncü kuruluşlarından biri olmak

QA.TIP.PL.001_2