English T�rk�e

PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

Finans Direktörü / Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi Başkanı

Murat Kamil TÜL
Tel: 90 212 467 7300 (PBX)
Fax: 90 212 467 7333

Yönetim Kurulu Sekreteri/Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi Üye

Av. Ebru Eldem GÖKDERE
Tel: 90 212 292 2950
Fax: 90 212 292 2951

Finans Müdür/Pay Sahipleri İlişkiler Birimi Üye

Hasan KUAS
Tel: 90 212 467 7300 (PBX)
Fax: 90 212 467 7333

Sekreterya

Sema SÖNMEZ
Tel: 90 232 512 1399
Fax: 90 232 512 0530

 

last change(TR): 05.05.2016

© 2017 by Mondi
© 2017 by Mondi